lenkahubusova.sk

Dnešná rozprava o pracovnej (de)motivácii je pre každého, kto túži po pocite, že jeho práca je dôležitá a chce to aj počuť… Potreba sebarealizácie a uznania (pozitívnej spätnej väzby a poďakovania) sú kľúčovými k podpore pracovnej a aj životnej, hnacej sily – motivácie. Motivácia je významne individuálnym fenoménom.

Čo motivuje mňa, nemusí motivovať Teba…

Pracovná motivácia

Pracovná motivácia je determinovaná okolím a vnútornou motiváciou (podielom zhruba 50 na 50). Vnútorná motivácia, tzv. sebamotivácia, reprezentuje vlastné presvedčenie. Je o nás samých a je podnecovaná našimi vnútornými tendenciami, pohnútkami a potrebami. Medzi faktory, ktoré ju ovplyvňujú patria nielen potreba finančného ohodnotenia či kariérny postup, ale aj zodpovednosť či pocit dôležitosti práce.

Druhú zložku, tzv. vonkajšiu motiváciu formuje všetko, čo Vás obklopuje – pracovné prostredie a jeho charakteristiky, kvalita medziľudských vzťahov, štýl vedenia, atď. Vzniká pod vplyvom vonkajších motivačných činiteľov, ako napríklad zvýšenie platu, odmeny, povýšenie. Jej kvalita významne závisí od adekvátneho a „spravodlivého“ finančného ohodnotenia. V súčasnosti sa do popredia dostáva práve potreba odmeny v podobe uznania, pochvaly, poďakovania…

Ocenenie a uznanie podporujú angažovanosť – efektivitu, výkonnosť, ochotu vkladať snahu, energiu, úsilie, nové nápady, kreativitu do našej (nielen pracovnej) aktivity. Cítime, že to čo robíme má zmysel a teší nás to… máme z toho radosť a pracujeme ako včielky 🙂

Čo robiť keď sa motivácia vytráca?

Máte občas pocit, že Vaša motivácia oslabuje alebo cítite, že mizne v nenávratne? Túžite po ocenení a pochvale? Chcete sa opäť tešiť z práce? Chcete v sebe opäť prebudiť pocit, že je Vaša práca dôležitá? Dávam Vám na zváženie pokúsiť sa poznať a porozumieť tomu, čo aktuálne prežívate a v ďalšom kroku plánovať a zvoliť si stratégiu do budúcnosti.

Pracovná sebareflexia

Prvým tipom je reflektovanie vlastných potrieb a motívov. Pracovná sebareflexia predstavuje pohľad do nášho vnútra, osobnú analýzu pracovného JA. Reflexia môže byť kľúčom k sebapoznaniu a sebauvedomeniu, ktorý Vám pomôže upriamiť pozornosť k vlastným pocitom, myšlienkam, hodnotám či ašpiráciám. Pomocou nej môžete byť schopní lepšie sa adaptovať na prácu, život a rôzne situácie v nich. Krátka sebareflexia pracovnej činnosti by mohla vniesť viac svetla k porozumeniu Vášho aktuálneho pracovného nastavenia…

Ponúkam Vám príklad sebareflexie po pracovnom dni… Ak si tak zvolíte, skúste sa spýtať samého/samej seba:

 • Ako som sa dnes počas dňa cítil/a? Ako sa cítim práve teraz?
 • Aké potreby sa mi naplnili?
 • Ktoré potreby som nemal/a naplnené? Čo s tým zajtra urobím?
 • Čo som si uvedomoval/a o sebe počas dnešného pracovného dňa?
 • Čo bolo pre mňa dnes najťažšie? Akú skúsenosť si z toho odnášam?
 • Ako sa teraz postarám o seba?
 • Aký je súlad medzi mojou prácou a hodnotami (súkromie, rodina, vzťahy, zdravie, a iné)?

Nemusíte čakať na ocenenie, oceňte sa sami

Keď ste už pátrali v sebe, skúste pokračovať s hľadaním prínosov, ktoré Vám Vaša práca prináša a oceňte sa za všetko, čo sa Vám poradilo. Je úplne v poriadku vnímať sa ako človek, ktorý je jedinečný a, ktorý má v spoločnosti ostatných ľudí svoje nezastupiteľné miesto a svoju hodnotu. S pokojom si udeľte pozitívnu spätnú väzbu.

Ponúkam Vám niekoľko príkladov, pýtajte sa samého/samej seba:

 • Čo som dnes efektívne zvládol/zvládla?
 • Za čo by som sa ocenil/a?
 • Z čoho mám radosť?
 • Čo sa mi podarilo?
 • Za čo som dnes vďačný/á?
 • Ako sa ocením práve teraz?

Komunikácia o vlastných potrebách

Niekedy nás môže podporiť úprimný rozhovor, v ktorom budeme vypočutí a pochopení. Je úplne v poriadku hovoriť o (ne)naplnení vlastných potrieb v pracovnom prostredí, či už sám so sebou, ale aj s partnerom, priateľom/priateľkou, s blízkymi a požiadať o:

 • vypočutie,
 • rozhovor, radu, názor,
 • pomoc, podporu,
 • pochvalu, ocenenie, povzbudenie.

Pokiaľ ste mapovali svoje potreby a máte pocit, že v pracovnom prostredí nie sú naplnené. Ak sa cítite demotivovaní, esertívne o tom komunikujte priamo v práci (o tom viac niekedy inokedy). Máte právo komunikovať vlastné potreby a pocity, či sú pozitívne alebo negatívne. Pokiaľ komunikácia neprinesie dohodu a očakávanú potrebu zlepšenia, nezúfajte. Možno prišiel čas premýšľať o iných pracovných možnostiach a ponukách… Buďte vďační za každú skúsenosť, ktorá by mohla byť zároveň príležitosťou na nový začiatok.

Rob to, čo miluješ, vtedy to má zmysel…

Cesta k pracovnej motivácii a spokojnosti vedie… od počúvania seba, cez reflektovanie vlastných potrieb až k ich komunikácii. Ak sa tak rozhodnete, hovorte o tom, čo potrebuje, rešpektujte seba…

Z môjho pohľadu naplnenie prichádza pokiaľ pracujete s chuťou, radosťou a milujete to, čo robíme. Harmónia v pracovnej oblasti sa prenáša do celého nášho života a fungovania v ňom.

Pokiaľ pociťujete, že s pracovnou (de)motiváciou potrebujete poradiť, som tu pre Vás…

Pracovnemotivovaná

Lenka

Krásna fotka opäť od Idky, srdečná vďaka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.