lenkahubusova.sk

MediátorMediátor

Empatický mediátor

„Odložte predsudky, kontrolujte emócie – komunikujte a dohodnite sa .“

Čo Vám ponúkam?

  • profesionálne mediačné služby,
  • mimosúdne riešenie sporov (vzťahové, rodinné, susedské, občianske),
  • diskrétne konzultácie,
  • podpora kultivovanej a efektívnej komunikácie.

Pokúste sa prostredníctvom mediácie a mediátora, vyriešiť Váš konflikt...

diskrétne

rýchlo

neformálne

kultivovane

cenovo výhodne

efektívne

Orientačná cena za poskytované služby

Poskytujem komerčné mediačné služby, ktoré si klient hradí sám. Ceny za poskytované služby sú orientačné

ZDARMA
Posúdenie vhodnosti na mediáciu (30 minút)

                                                                  


Prvé stretnutie zamerané na rozhovor ťažkostiach.
Ponuka možností spolupráce, zhodnotenie vhodnosti zo strany mediátora,  prípadná dohoda spolupráce.

60€/hod

Nemajetkové mediačné konanie

                                                

Vedenie mediačného procesu mediátorom

80€/hod

Majetkové mediačné konanie

                                                              

Vedenie mediačného procesu mediátorom

Kontaktný formulár