lenkahubusova.sk

PSYCHOLÓGSPREVÁDZAJÚCI PSYCHOLÓG

 

Lenka Hubusová sprevádzajúci psychológ pre Vás… 

Na začiatku bola láska k psychológii a vysokoškolské štúdium, potom nasledovali prvé pracovné skúsenosti. Najskôr ako školský psychológ, neskôr nekonečne obohacujúce pôsobenie, ako poradenský psychológ. Nakoniec zásadnú premenu prinieslo materstvo a potom dlhé obdobie sebapoznávania – Kto je Lenka Hubusová? Sebazapieranie striedalo sebaprijímanie a rovnako dlhá reflexia mojej profesijnej cesty, potrieb v pracovnej oblasti ale aj v súkromí, ktoré ma napokon doviedli k precitnutiu a uvedomeniu. Po bilancovaní, v pracovnej roli túžim byť  slobodná, autentická a tvorivá… a výsledkom je koncept sprevádzajúceho psychológa.

Sprevádzajúci psychológ je pre ľudí… pre všetkých ľudí. Ide o prístup bez testovania, diagnostiky, hodnotenia, porovnávania. Sprevádzajúci psychológ je rovnaká ľudská bytosť ako klient, s dokonalosťami aj nedokonalosťami. Základom práce je snaha o budovanie vzťahu  pomáhajúceho a klienta, založeného na prijímaní a dávaní. Jeho hlavnými kvalitami sú predovšetkým dobrovoľnosť, diskrétnosť, dôvernosť rešpekt a akceptácia. Poradenské stretnutia sú rozhodne vzájomne obohacujúce, podnetné a tvorivé. 

Pre mňa je to pomáhajúca profesia, v ktorej sa aktuálne, nepochybne, cítim komfortne, slobodne a sama sebou…

„Doprajte si slobodu venovať sa sebe a smerovať k želanej zmene.“

Mgr. Lenka Hubusová, sprevádzajúci psychológ

Čo Vám ponúkam?

 • poradenstvo prispôsobené Vašim individuálnym potrebám,
 • podporné, osobné rozhovory,
 • individuálne, párové, vzťahové poradenstvo,
 • prácu s detským klientom, s dospievajúcimi, s rodinou,
 • výchovné poradenstvo pre rodičov,
 • programy sebapoznávania a sebarozvoja,
 • skupinové aktivity, konzultácie a prednášky.
Lenka Hubusová psychológ mediátor

Kedy vyhľadať sprevádzajúceho psychológa?

Sprevádzajúci psychológ je, v konečnom dôsledku, pre všetkých, ktorí túžia viac porozumieť sebe, rešpektovať a prijímať seba… ale aj druhých ľudí, prostredie, spoločnosť, prácu, život… 

 • pre tých, ktorí pociťujú ťažkosti a opakovane sa zamýšľajú, či vyhľadať odbornú pomoc,
 • pre tých, ktorí majú pretrvávajúci pocit, že niečo nie je v poriadku (napätie, stres, nervozita, obavy,…),
 • prípadne pre ľudí, ktorí prežili ste silne negatívny  a intenzívny zážitok,
 • ale aj pri pocitoch obmedzenia v oblasti zdravia, ktoré zásadne ovplyvňujú každodenné fungovanie človeka,
 • pre ľudí, ktorí majú pocit, že ich partnerské fungovanie nie je v poriadku, atď. 

Lenka Hubusová psychológ

Doprajte si možnosť so sprevádzajúcim psychológom znovu objaviť Vašu vnútornú…

slobodu

rovnováhu

odvahu

energiu

spokojnosť

zdravie

Lenka Hubusová sprevádzajúci psychológ

Orientačné ceny za poskytované služby

Poskytujem komerčné odborné  služby, ktoré si klient hradí sám. Ceny sú orientačné.

60€/hod

JEDNORÁZOVÉ poradenstvo, konzultácia

Úvodné poradenské stretnutie so sprevádzajúcim psychológom. Jednorázové odborné poradenstvo,
 konzultácia, podporný rozhovor

                                         

50€/hod

PRAVIDELNÉ INDIVIDUÁLNE poradenstvo

Pravidelné individuálne poradenstvo,
výchovné poradenstvo, konzultácie, podporný rozhovor

                                         

70€/hod

PRAVIDELNÉ PÁROVÉ poradenstvo

Pravidelné odborné párové poradenstvo, podporné rozhovory, podľa individuálnych potrieb partnerov.

                                           

Kontaktný formulár