lenkahubusova.sk

Vitajte,

volám sa Lenka, som vyštudovaný psychológ, venujem sa osobnému poradenstvu a mediácii…

som slobodná ľudská bytosť, žena, manželka, mama, dcéra a priateľka…

Svoj sen, vysokoškolské štúdium psychológie, som absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovné pôsobenie som zahájila ako školský psychológ na Základnej škole A. Merici v Trnave. Následne som pracovala a žila ako poradenský psychológ a zástupca riaditeľa v SCŠPP Maják, kde som sa venovala psychologickej diagnostike, poradenstvu, individuálnej a skupinovej práci s klientmi /rodina, škola/. Počas pôsobenia v SCŠPP Maják som absolvovala kurz Inštrumentálneho obohacovania a kurz Dynamickej diagnostiky v Prahe.

Celoživotne aktívne rozširujem svoje zručnosti a vedomosti, aktuálne najmä v oblastiach koučingu a mediácie. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti využívam v kontakte s klientmi (rovnocennými partnermi) vo vlastnej poradenskej praxi ako ľudský pomáhajúci pracovník – sprevádzajúci psychológ, poradca a mediátor.

Žijem svoj sen a robím to, čo milujem… 

Sem vložte text nadpisu

„Každá zmena začína u Vás, máte ju plne vo svojich rukách.
Ak tomu uveríte, spolu jej vykročíme v ústrety...“

Mgr. Lenka Hubusová

Sem vložte text nadpisu

Ponúkam Vám

 • ľudskosť, porozumenie, podporu, diskrétnosť,
 • individuálny, dynamický, partnerský prístup,
 • príjemné, neformálne, nerušené prostredie,
 • bezpečný priestor,
 • prijatie bez podmienok a hodnotenia,
 • skúsenosť „byť vypočutý“ ,
 • slobodu (bez cenzúry) hovoriť o Vašich ťažkostiach.

nekonvenčné  poradenstvo,
podľa individuálnych potrieb klienta

profesionálne mediačné služby
diskrétne, efektívne, výhodne

KONTAKTY

Kontaktný formulár

  Kancelária

  Halenárska 14, 917 01 Trnava

  Email

  mediator@lenkahubusova.sk
  psycholog@lenkahubusova.sk

  Tel. číslo

  +421 944 450 603