lenkahubusova.sk

Vitajte, volám sa Lenka Hubusová, som vyštudovaný psychológ, pôsobím v meste Trnava a profesijne sa venujem osobnému poradenstvu, ako sprevádzajúci psychológ a mediátor… 

... alebo skôr... žijem svoj sen a robím to, čo milujem... 

Moja práca je pre mňa nekonečným dobrodružstvom. Ako sprevádzajúci psychológ sa, v prvom rade, snažím porozumieť  jedinečným spôsobom vnímania, cítenia, myslenia, správania, prežívania klientov. V druhom rade, spoločne pátrame o ich vplyve na životnú spokojnosť a zdravie. Súčasne mám snahu klientov vypočuť, predstaviť im aj ďalšie možnosti reality, podporiť ich smerom ku komfortnejšiemu, spokojnejšiemu bytiu a mnoho iného. Identicky ma fascinujú medziľudské vzťahy a interpersonálna (verbálna a neverbálna) komunikácia a ich dopad na život človeka. Preto som sa rozhodla doplniť si vzdelanie v oblasti mediácie, resp. riešenia konfliktov kultivovaným, ľudským spôsobom

V roli empatického mediátora preferujem najmä preventívne aktivity, ako napríklad podpora počúvania a komunikácie, či hľadanie možností kvalitnejšieho fungovania vo vzťahoch. Súčasne som aj žena, manželka, mama, dcéra a priateľka… snažím sa o spokojné a slobodné bytie v zdraví, láske a radosti… 

Jedinečná profesijná cesta...

Svoj sen, vysokoškolské štúdium psychológie, som absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Krátko na to som zahájila pracovné pôsobenie ako školský psychológ na Základnej škole A. Merici v Trnave. Hneď potom som pracovala a žila ako poradenský psychológ a zástupca riaditeľa v SCŠPP Maják, kde som sa venovala psychologickej diagnostike, poradenstvu, individuálnej a skupinovej práci s klientmi (rodina, škola). V tom čase som, okrem iného, absolvovala kurz Inštrumentálneho obohacovania a kurz Dynamickej diagnostiky v Prahe, ktorý významne ovplyvnil môj pohľad na prácu s klientom.

V súlade s mojim vzdelaním celoživotne aktívne rozširujem svoje vedomosti, toho času predovšetkým v oblastiach koučingu a mediácie. Aktuálne som absolvovala akreditovaný kurz Mediátor a následne kurz Lektor v Inštitúte vzdelávania a osobnostného rozvoja v Bratislave. Získané vedomosti a zručnosti využívam v kontakte s klientmi – rovnocennými partnermi. 

Aby som to zhrnula, pôsobím v oblasti poradenstva ako ľudský pomáhajúci pracovník – sprevádzajúci psychológ, poradca a mediátor (bližšie o mne a o mojej práci). Pokiaľ sa tak rozhodnete, nájdete ma v srdci Trnavy, na Halenárskej ulici… 

„Každá zmena začína u Vás, máte ju plne vo svojich rukách. Ak tomu uveríte, spolu jej vykročíme v ústrety...“

Mgr. Lenka Hubusová, psychológ, mediátor

Ponúkam Vám...

 • ľudskosť, porozumenie, podporu, diskrétnosť,
 • individuálny, dynamický, partnerský prístup,
 • príjemné, neformálne, nerušené prostredie,
 • bezpečný priestor,
 • prijatie bez podmienok a hodnotenia,
 • skúsenosť „byť vypočutý“ ,
 • slobodu (bez cenzúry) hovoriť o Vašich ťažkostiach.

Lenka Hubusová psychológ mediátor Trnava

SPREVÁDZAJÚCI PSYCHOLÓG

Lenka Hubusová psychológ mediátor

Nekonvenčné osobné poradenstvo, podľa individuálnych potrieb klientov

Sprevádzajúci psychológ je partner…

Sprevádzajúci psychológ je v skratke rovnaká ľudská bytosť ako klient, s dokonalosťami aj nedokonalosťami. Základom stretnutí je hlavne snaha o budovanie vzťahu pomáhajúceho a klienta, založeného na prijímaní a dávaní. To znamená, že kvalitami tohto vzťahu sú rozhodne dobrovoľnosť, diskrétnosť, dôvernosť rešpekt a akceptácia. Poradenské stretnutia sú v konečnom dôsledku vzájomne obohacujúce, podnetné a tvorivé. 

Lenka Hubusová psychológ mediátor Trnava

EMPATICKÝ MEDIÁTOR

Lenka Hubusová psychológ mediátor

Profesionálne mediačné služby diskrétne, kultivovane, efektívne

Empatický mediátor je profesionál…

Empatický mediátor v prvom rade podporuje a vytvára priestor na vyjadrovanie postojov, emócií a prípadných zranení u účastníkov mediácie. Rovnako dôležitým faktom je snaha o zachovávanie postavenia nestrannej a nezávislej osoby v mediačnom procese. Nehovoriac o tom, že má snahu stranám sporu, v každom prípade, vytvárať vhodné podmienky pre hľadanie riešení, vzhľadom na ich potreby a záujmy.

KONTAKTY

Kontaktný formulár

  Kancelária

  Halenárska 14, 917 01 Trnava

  Email

  mediator@lenkahubusova.sk
  psycholog@lenkahubusova.sk

  Tel. číslo

  +421 944 450 603