lenkahubusova.sk

PSYCHOLÓGPsychológ

Sprevádzajúci psychológ

„Doprajte si slobodu venovať sa sebe a smerovať k želanej zmene“

Čo Vám ponúkam?

  • osobné poradenstvo prispôsobené Vašim individuálnym potrebám a tempu,
  • poradenské, podporné, osobné rozhovory,
  • individuálne, párové, vzťahové poradenstvo,
  • prácu s detským klientom, s dospievajúcimi, s rodinou,
  • výchovné poradenstvo pre rodičov,
  • programy sebapoznávania a sebarozvoja,
  • skupinové aktivity, konzultácie a prednášky.

Doprajte si šancu a priestor znovu objaviť Vašu vnútornú…

slobodu

rovnováhu

odvahu

energiu

spokojnosť

zdravie

Orientačná cena za poskytované služby

Poskytujem komerčné odborné služby, ktoré si klient hradí sám. Ceny za poskytované služby sú orientačné.

ZDARMA
Prvé stretnutie (30 minút)
                                                                                              

Prvé stretnutie zamerané na rozhovor o ťažkostiach. Ponuka možností spolupráce, zhodnotenie vhodnosti prístupu zo strany klienta a poradcu. V prípade záujmu klienta dohoda ďalšej spolupráce.

60€/hod

Jednorázové poradenstvo, konzultácia

                                         

Jednorázové odborné poradenstvo,
výchovné poradenstvo, konzultácie, podporný rozhovor

50€/hod

Pravidelné poradenstvo

                                           

Pravidelné odborné poradenstvo, podporné rozhovory, podľa individuálnych potrieb klienta

Kontaktný formulár