lenkahubusova.sk

Krátke poďakovanie za… CHOROBU

  • 24. januára 2023
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, tak sa mi stalo, že nejaký vírus sa znenazdajky uvelebil v mojom tele a veru ma celkom prekvapil. Ráno som vstala dolámaná a cítila som horúčku. Tak...

V roli kariérneho poradcu…

  • 31. októbra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, dnes píšem o tom, ako som sa znenazdajky ocitla v roli kariérneho poradcu a veru príjemná skúsenosť to bola a veru sa mi aj zapáčila… Položili ste...

Mediátor o hodnote ukrytej v mediácii…

  • 20. októbra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, dnes prichádzam s „rozpravou“ o mediácii a komunikácii… Konflikty tu boli, sú aj budú… Pociťujem hlboký rešpekt ku každému klientovi, ktorý prichádza, v náročnej situácii… zahltený… ponorený...
Pozdravujem Vás, dnes „zabrdnem“ do psychológie, resp. uhla pohľadu na psychológiu a psychologickú starostlivosť. Definície a vysvetlenia pojmov psyché, psychológia, psychológ sú skutočne rôznorodé. Psychológia ako vedná disciplína… ako...

Predstavenie miesto úvodu…

  • 11. septembra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, Tu, v mojom blogu, nájdete informácie o mne a mojej profesijnej ceste.  Touto formou chcem s Vami zdieľať moje aktivity, projekty, ale aj myšlienky, nápady a snahy…...