lenkahubusova.sk

Mediátor o hodnote ukrytej v mediácii…

  • 20. októbra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, dnes prichádzam s „rozpravou“ na tému mediácia a komunikácia… Konflikty tu boli, sú aj budú… Pociťujem hlboký rešpekt ku každému klientovi, ktorý prichádza, v náročnej situácii… zahltený…...

Psychológ o láske k psychológii…

  • 25. septembra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, dnes „zabrdnem“ do psychológie, resp. uhla pohľadu na psychológiu a psychologickú starostlivosť. Definície a vysvetlenia pojmov psyché, psychológia, psychológ sú skutočne rôznorodé. Psychológia ako vedná disciplína… ako...

Predstavenie miesto úvodu…

  • 11. septembra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, tu, v mojom blogu, nájdete informácie o mne a mojej profesijnej ceste, ako psychológ, poradca, mediátor.  Touto formou chcem s Vami zdieľať moje aktivity, projekty, ale aj...