lenkahubusova.sk

Pozdravujem Vás, dnes „zabrdnem“ do psychológie, resp. uhla pohľadu na psychológiu a psychologickú starostlivosť. Definície a vysvetlenia pojmov psyché, psychológia, psychológ sú skutočne rôznorodé. Psychológia ako vedná disciplína… ako filozofický smer… ako forma pomoci… ako obraz vnútra človeka… ako suma informácií o nás či ako obraz nášho nastavenia, fungovania… Pokiaľ máte záujem, v nasledujúcom príspevku sa pokúsim popísať a priblížiť Vám psychológiu mojou optikou.

So zaľúbením o tom čo robím a ako to robím…

Milujem psychológiu… fascinuje ma jej jedinečnosť, rôznorodosť, nejednoznačnosť, nepredvídateľnosť. Teší ma objavovať vlastné vnútro, spoznávať svoje psychické schopnosti, fungovanie svojej mysle, formovať naučené spôsoby reagovania, rozvíjať sebapoznanie a sebauvedomenie. Napĺňa ma pozorovať a formovať vzťahy, komunikovať, diskutovať, meniť vlastné postoje, pohľady, rozširovať svoj obzor. Považujem to za významný (asi aj najvýznamnejší) aspekt svojho, (resp. ľudského) bytia. Ako to vnímate Vy?

Psychológ a jeho práca

Moja osobná skúsenosť, s ktorou sa (v praxi a v živote) opakovane stretávam, je taký „zvláštne pokrútený“ pohľad ľudí na psychológiu, psychológa… „Ty chodíš psychošovi? Čo si na hlavu/šibnutý/blázon?“… Stretli ste sa s tým?

Je prirodzené, že keď sme chorí fyzicky a keď vitamíny z lekárne nezaberajú, vyhľadajú lekára. Želám si, aby sme si dopriali obdobne sa postarať aj o našu psychiku. Keď vitamíny v podobe rád od rodiny, blízkych, priateľov už nezaberajú, máte aj iné možnosti … jednou z nich je psychológ.

Považujem za správne prezentovať prácu psychológa, resp. poradenskú psychológiu, v skutočnom svetle a s láskou predstavovať možnosti jej prínosu pre naše bytie. Psychológia nie je nielen akútna starostlivosť o dušu, vnútro, ubolené srdiečko či utrápenú myseľ. Psychológiu vnímam ako formu starostlivosti o seba samých, o naše vnútro, ktorá môže mať pozitívny vplyv aj na úrovni prevencie duševných ťažkostí – procesom sebapoznávania a sebarozvoja.

Venujte si pozornosť, starajte sa o seba.

Psychologická starostlivosť pre mňa znamená čas, ktorý venujeme skúmaniu seba, svojej osobnosti, poznávaniu svojich stránok, tvárí, rolí… Považujem ju za formu explorácie pocitov, spôsobov myslenia, správania, reagovania, prejavov ale aj objavovania súvislosti, porozumenia a prijatie toho kto sme a kým túžime byť. Koľko a akú formu starostlivosti doprajete sami sebe Vy?

psychológ

Ako psychológ sa profesijne orientujem na oblasti medziľudských vzťahov a komunikácie. Otvorenú, rešpektujúcu komunikáciu a aktívne počúvanie považujem za základne piliere spokojného fungovania vo vzťahoch. Rada pracujem s jednotlivcami, ale aj s pármi, rodinami, oslovuje ma aj práca s deťmi a s násťročnými.

Prečo ponúkané služby považujem za nekonvenčné?

Mám na to viacero dôvodov:

Nie som súčasťou “systému”

Nie som v komore psychológov, nemám dlhodobý terapeuticky výcvik ani doktorát… nakoľko ich nepovažujem za ukazovatele odbornosti a kvality v odbore.

Ja som ja, som Lenka a môj spôsob psychologickej starostlivosti je postavený na ľudskosti, kontakte, blízkosti, nefalšovanom záujme a rešpekte… Uvedomujem si, že systém nezmením, rešpektujem ho, ale snažím sa v ňom slobodne a spokojne fungovať. Odmietam manipuláciu, nátlak a vynucovanie si nezmyselných pravidiel v odbore. Vyberám si slobodnú možnosť voľby… Volím si možnosť vyberať si kurzy, ktoré ma zaujímajú, prístupy, ktoré sú v súlade s mojim pohľadom a nastavením. Volím si byť slobodným, pomáhajúcim, ľudským psychológom… psychológom so srdcom.

Zodpovedne a slobodne sa snažím o profesionálny rozvoj, ktorý vyvažujem starostlivosťou o seba a psychohygienou. Uplatňujem techniky sebareflexie a mojim supervízorom je, dlhoročne, môj partner.

Využívam eklektický prístup

Každý z nás je jedinečná bytosť a potrebuje individuálnu formu prístupu.

Ľudia sú dokonalé, jedinečné tvory. Každého klienta považujem za rovnocenného partnera. V praxi sa snažím ku klientom pristupovať citlivo, situačne, dynamicky. Podľa aktuálnych, individuálnych potrieb využívam techniky psychoterapie, poradenstva, koučingu či mediácie.

Zastávam celostný prístup a som presvedčená, že naša psychika ovplyvňuje naše fyzické zdravie. Starostlivosť o naše vnútro bude pozitívne ovplyvňovať naše zdravie a môže prinášať úľavu od fyzických ťažkostí.

Ponúkam rešpektujúce prostredie

Každý človek, bez rozdielu, si zaslúži rešpektujúci, nehodnotiaci prístup.

Pracujem v príjemnom, bezpečnom a nerušenom prostredí. Za liečivé, ako psychológ, považujem skúsenosť partnerského/vyrovnaného/rovnocenného kontaktu, aktívne počúvanie, rešpektujúcu a otvorenú komunikáciu, úprimný záujem… Psychologické poradenstvo pre mňa reprezentuje vzájomné ohohacovanie a významnú rolu v ňom zohráva empatia a intuícia.

Váš vnútorný psychológ

Ľudia psychológa nepotrebujú… máme svojho „vnútorného“ psychológa.

Možno to nie je najvhodnejší marketingový ťah, ale úprimnosť je pre mňa zlato. Každý presne vieme, čo je pre nás správne, dobré, čo nás napĺňa, robí šťastnými a spokojnými. Som presvedčená, že “vnútorný/osobný/vlastný“ psychológ sídli v každom z nás. Avšak! … vplyvom rôznych okolností sa kontakt s ním narušil, oslabil možno a u niekoho až stratil. Preto som tu… som pomocníkom/partnerom/sprevádzateľom na ceste k hľadaniu vnútorného psychológa alebo, ak chcete, vnútorného hlasu, duše, boha, vesmíru… Nie je to jednoduchá výzva ale, pokiaľ sa tak vedome rozhodnete, ponúkam Vám možnosť spoločne sa vydať objavovať jeho hlas, porozumieť mu a napĺňať ho…

V skratke vnímam, že psychológia je tu pre nás. Mám nádej, že spoločne budeme využívať jej múdrosť a potenciál v zmysle podpory a rozvoja seba samých… smerom k radostnému, spokojnému a naplnenému životu…

S láskou k psychológii

Lenka

Bonus:

Podnet na zamyslenie, meditáciu…

Čo znamená psychológia pre Vás? Ako vnímate psychológiu Vy?

Aký jej pripisujete význam? Čo by Vám momentálne mohla ponúknuť?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.