lenkahubusova.sk

Posledný mesiac sa intenzívne venujem príprave programu pre mojich kolegov, učiteľov. Je to úžasný kreatívny proces a zároveň skvelá príležitosť. Program tvorím na podnet základných škôl, v súlade so zákonom a zároveň rešpektujúco k potrebám pedagógov. Skúsila som si rolu lektorky a je to pre mňa jedinečná skúsenosť. Obohatila ma v každom smere, osobnom aj profesnom, za čo som nesmierne vďačná…

Ďakujeme učitelia

Profesia pedagóga reprezentuje nielen náročnú prácu, ale aj pozíciu, vysoké očakávania v súvislosti s výkonom povolania. Veď si zoberme, koľko toho majú na pleciach učitelia?… plnú triedu žiakov, negatívne postoje niektorých rodičov, tlak na výkon, veľa povinností, mnoho byrokracie, ťažkosti v kolektíve, prípadne s vedením školy, možný nesúlad so systémom, do toho mimoškolské aktivity, prípravy, vlastné vzdelávanie… a mnoho iného… a to nehovorím o plate…

Učitelia, obdivujem Vás… obdivujem Vašu prácu a vážim si, že sa nevzdávate… Verím, že aj v súčasnosti táto práca mnohých z Vás napĺňa… a vkladáte do nej seba. Mám pre Vás svoj príspevok v podobe podpory, prostredníctvom preventívneho online programu.

Preventívny online program pre pedagógov

Online program je vytvorený pre pedagógov, je o pedagógoch… o tom ako vnímajú konflikty, ako sú voči nim nastavení, aké stratégie v konfliktných situáciách využívajú, ako reagujú… a je aj o tom, že by to možno šlo aj inak…

Program som sa snažila tvoriť v súlade s ich pracovným zameraním, ale aj vzdelaním a najmä vyťažením. Toto nie je klasické školenie, teoretizovanie a počúvanie rád, ako to urobiť aby dobre bolo. Toto je program, s pomocou ktorého sa môžete ponoriť do seba, nazrieť do svojho vnútra a vzdelávať sa v súlade so sebou. Tento jedinečný program je zameraný na individualitu každého jedného účastníka, pokiaľ sa tak rozhodne.

Mojou snahou, ktorú som sa do programu snažila vložiť, je porozumenie, autentická podpora a motivácia k tvorivosti, kreativite, racionalite a vnímaniu konfliktov ako príležitostí…

Program – Konflikty v školskom prostredí a osobnosť pedagóga

Program prebieha formou individuálneho vzdelávania, ktoré každému účastníkovi ponúka diskrétny priestor mapovať vlastné pohľady a hlavne priestor na sebareflexiu.

Ponúka slobodnú možnosť voľby:

  • formát, ktorý je pre účastníka ideálny – video, nahrávka, text,
  • prostredie, v ktorom sa cíti komfortne – v škole, doma, pri cestovaní, pri športe, varení, upratovaní, atď.,
  • spôsob účasti, ktorý Vám vyhovuje – jednorázovo, po častiach,
  • program prístupný ihneď, aj opakovane, podľa potrieb účastníkov,
  • voľba jednotlivých krokov v programe a času, ktorý sa rozhodne aktivitám venovať.

Rovnako, pokiaľ sa pre to účastník rozhodne, môže tento čas využiť pre seba. V pokoji sa zastaviť, venovať čas sebe, svojim myšlienkam, nápadom… prípadne len počúvaniu v polohe, v ktorej sa bude cítiť komfortne, tak ako mu to bude príjemné.

Odhadovaný rozsah programu je 4 HODINY aktívneho vzdelávania, sebapoznávania a sebarozvoja. Program tvoria dve prednášky, ale hlavne podnetné cvičenia, aktivity, test, vizualizácia.

Krátka ukážka z programu…

program pre pedagógov

Program je prioritne určený pre pedagógov, ale určite by sa v ňom našli aj ľudia z iných oblastí a profesií, prípadne aj tí, ktorí majú záujem pracovať na sebe a posunúť sa v oblasti prežívania a zvládania konfliktných situácií.

V závere by som sa chcela poďakovať jedinečným ľuďom, ktorí ma obklopujú, za dokonalú spoluprácu pri príprave, tvorbe a výrobe kurzu. Po technickej stránke ďakujem v prvom rade Miškovi, za jeho čas, pomoc, trpezlivosť, perfektné nápady a rady. Rovnako aj Palimu, za jeho trpezlivosť a úžasnú skúsenosť v nahrávacom štúdiu. Po odbornej stránke patrí veľké ďakujem za spätnú väzbu Zuzke, a vopred aj Milene. Jarke som vďačná za zodpovednú jazykovú korekciu textov. Ďakujem celej mojej rodine… ale hlavne Ivkovi a Kajke za nekonečnú trpezlivosť, pomoc a podporu. Ste naj!

Ďakujem aj sebe, že ma moja odvaha sprevádzala a pomohla mi prekonať počiatočný strach 🙂 Výsledok je za mňa TOP 😎

Vďačne

Lektorka Lenka :

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.