lenkahubusova.sk

Mediátor o hodnote ukrytej v mediácii…

  • 20. októbra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, dnes prichádzam s „rozpravou“ o mediácii a komunikácii… Konflikty tu boli, sú aj budú… Pociťujem hlboký rešpekt ku každému klientovi, ktorý prichádza, v náročnej situácii… zahltený… ponorený...

Predstavenie miesto úvodu…

  • 11. septembra 2022
  • lenkahubusova
Pozdravujem Vás, Tu, v mojom blogu, nájdete informácie o mne a mojej profesijnej ceste.  Touto formou chcem s Vami zdieľať moje aktivity, projekty, ale aj myšlienky, nápady a snahy…...