lenkahubusova.sk

Dnešné chladné ráno mi pripomenulo, že teplé letné dni pomaličky odchádzajú… Prišla ku mne nostalgická myšlienka rozlúčky s letom. Nebojovala som s ňou – prijala som ju a zatúžila sa na chvíľku zastaviť a kratúčko bilancovať letné obdobie… Leto bolo si plné farieb, chutí, vôní, dotykov, výhľadov, ponorení, hľadaní, zážitkov, stretnutí, úsmevov, skúseností, rozhovorov, vďačnosti a kvetov.

Lúčim sa s tebou leto milé

Odchádzaš pomaličky, nenápadne, dávaš nám príležitosť vychutnať si Ťa do posledného dňa, do posledného teplučkého slnečného lúča. September nám na počudovanie, so začiatkom školy, nepriniesol daždivé dni, práve naopak. Slnečný september bol výnimočne krásny a doslova nám predĺžil letné radovánky, aby sme si užili jarmoky, výlety, oddychy… vzťahy, radovánky. Užívame si ho dlhšie, ako sme boli za posledné roky zvyknutí.

Aké bolo Vaše leto? Čo Vám prinieslo? V čom Vás obohatilo?

Lenka Hubusová psychológ mediátor

Lenka a leto

Moje leto bolo harmonicky pracovne-osobno-rodinné. Užila som si dokonalú dovolenku, slniečko, výlety, teplúčko, kúpaníčka, stanovačky, prechádzky, opekačky, zmrzky, relaxíky s rodinou.

Zároveň som spokojne žila, s Vami, v milovanej práci. Leto mi prinieslo niekoľko rozlúčok a zároveň mi ich vynahradilo jedinečnými novými stretnutiami. Absolvovala som profesionálne uvoľnené fotenie u Veroniky a nový look dostala aj moja webová stránka. V závere leta som prijala výzvu a pustila som sa do tvorby programu pre učiteľov. S klientmi sme hovorili, možno aj na podnet článku, ktorý vyšiel v júlovej Evite, prevažne o vzťahoch.

Vzťahy, vzťahy a vzťahy

Klienti sa venovali prevažne vzťahom partnerským, niektorí sa ponorili hlbšie, iní zostali viac na povrchu, podľa toho ako to v aktuálnom období potrebovali. Venovali sme sa ťažkostiam v oblasti komunikácie. Analyzovali sme spokojnosť a napĺňanie potrieb vo vzťahoch, nesúlad vo fungovaní partnerov, správaní a reakciách partnerov, nekompatibilitu v očakávaniach partnerov. Prehodnocovali sa dlhoročné partnerstvá, s ohľadom na najrozmanitejšie okolnosti – od osobných preferencií, potrieb detí až po majetok. „Spracovávali“ sme rozvody, rozchody. Hľadali sme cestu k partnerovi, ktorá úzko súvisela s hľadaním cesty k sebe samému.

Niektorí prichádzali s ťažkosťami v rodinnom prostredí, pod vplyvom kultúrnych, výchovných, osobných rozdielov a odlišností. Opakovane sme sa venovali ťažkostiam v rodinnom prostredí následkom závislosti od alkoholu. Veľa sa hovorilo aj o úzkosti, nepríjemných ale aj negatívnych myšlienkach. Venovali sme sa veľkým témam odpustenia, prijatia, porozumenia… empatii.…

Jeden klient svoj AHA zážitok na tému empatie zhrnul nasledovne: „Pre mňa osobne bolo objavom, čo empatia skutočne znamená. Celý svoj dospelý život som si myslel, že je to schopnosť zdieľať bolesť a utrpenie inej osoby. Je to schopnosť POROZUMIEŤ (zvýraznila som ja) pocitom druhého a schopnosť pomôcť mu. V prvom prípade sa z jednej trpiacej osoby stávajú dve. V druhom prípade, možno nebudete vedieť druhému človeku pomôcť, ale nebudete trpieť za neho (alebo s ním, pridávam ja)…“

Radujem sa, že v týchto rozpravách a konfrontáciách sa do popredia dostávala láska a rešpekt voči sebe, ale aj voči ľuďom, ktorí sú súčasťou týchto vzťahov. Vo vzťahoch sa mi vo všeobecnosti javí, že kvalita je to, čo skutočne potrebujeme.

Vo vzťahoch potrebujeme kvalitu

Ukazovalo sa, že nie je našou potrebou mať okolo seba davy ľudí. Postačí nám pokojne pár blízkych vzťahov, ktoré nás skutočne napĺňajú, majú hĺbku, je v nich otvorenosť aj intimita. Skutočnú intimitu nemožno ničím nahradiť, to sú vzťahy, ktoré za niečo stoja. Môžeme mať hoci aj tisíc kamarátov, ale to nám nenahradí jedného skutočného priateľa alebo blízku osobu. V skutočnosti práve preto, že ľudia nemávajú intímne vzťahy (z rôznych dôvodov), vytvárajú si množstvo náhradných vzťahov a myslia si, že kvantita môže nahradiť kvalitu.

Možno aj kvalitu v prežívaní. Byť v danom okamihu bez očakávaní toho čo sa stane, čo bude nasledovať. Majme snahu vychutnať si každý moment, ktorý nám život prináša. Každú chuť, vôňu, dotyk, každý „portrét“ prítomnosti. Vnímajme príležitosti, ktoré nám život prináša. Aj keď sa možno na prvý pohľad javia ako prekážky.

Leto

Urobme to!

Klientka, ktorá stretnutia hodnotila ako pozitívne a prínosné pre seba (mi priniesla prekrásnu kyticu kvetov – možno ako symbol, že aj ona sama rozkvitla) formulovala svoje myšlienky v zmysle:

„Človek dlhodobo znáša tlak, je ochotný a schopný ho znášať… Nápomocným je, keď si človek uvedomí svoje myšlienky a pocity, vysloví ich... Následne, v momente kedy sa v živote ocitne v nepríjemnej situácii a za náročných okolností, už ďalej nechce znášať ten tlak a POCÍTI V SEBE SILU. Tá ho povzbudí a motivuje k tomu VYRIEŠIŤ TO!“

Teším sa, že túto silu a motiváciu u seba na základe stretnutí vnímate, aj keď… ona tam je vždy 🙂

Čo ste v lete riešili Vy? Čo ste pre seba urobili?

Je niečo, na čo sa chystáte a ešte ste v sebe nenašli silu UROBIŤ TO?

Jednoducho a vecne zakončujem bilancovanie či rozlúčku s letom poďakovaním… ďakujem leto. Ďakujem za každý jeden rozhovor, pohľad, skúsenosť. Ďakujem za klientov, za každého kto na ceste sebapoznávania zotrval, ako aj za tých, pre ktorých to ešte nebol ten správny čas. Niektoré stretnutia a konštruktívne partnerské rozhovory pokračujú, iné sa rozplynuli… možno práve tak ako letné lásky.

Navyše pridávam bonus v podobe podpory k tomu, aby sme sa s radosťou, energiou a vitamínom DÉ, ktoré sme v lete načerpali, rozbehli vychutnať si pestrofarebnú jeseň…

Prajem Vám čarovné jesenné dni s energiou leta v nás

Lenka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.