lenkahubusova.sk

Dnešná rozprava o pracovnej (de)motivácii je pre každého, kto túži po pocite, že jeho práca je dôležitá a chce to aj počuť… Potreba sebarealizácie a uznania (pozitívnej spätnej väzby a poďakovania) sú kľúčovými k podpore pracovnej a aj životnej, hnacej sily – motivácie. Motivácia je významne individuálnym fenoménom.

Čo motivuje mňa, nemusí motivovať Teba…

Pracovná motivácia

Pracovnú motiváciu determinuje nielen okolie, ale aj vnútorná motivácia (podielom zhruba 50 na 50). Vnútorná motivácia, tzv. sebamotivácia, reprezentuje vlastné presvedčenie. Je o nás samých. Vplývajú na ňu naše vnútorné tendencie, pohnútky a potreby. Medzi faktory, ktoré ju ovplyvňujú patria nielen potreba finančného ohodnotenia či kariérny postup, ale aj zodpovednosť či pocit dôležitosti práce.

Druhú zložku, tzv. vonkajšiu motiváciu formuje všetko, čo Vás obklopuje – pracovné prostredie a jeho charakteristiky, kvalita medziľudských vzťahov, štýl vedenia, atď. Vzniká pod vplyvom vonkajších motivačných činiteľov, ako napríklad zvýšenie platu, odmeny, povýšenie. Jej kvalita významne závisí od adekvátneho a „spravodlivého“ finančného ohodnotenia. V súčasnosti sa do popredia dostáva práve potreba odmeny v podobe uznania, pochvaly, poďakovania…

Ocenenie a uznanie podporujú angažovanosť – efektivitu, výkonnosť, ochotu vkladať snahu, energiu, úsilie, nové nápady, kreativitu do našej (nielen pracovnej) aktivity. Cítime, že to čo robíme má zmysel a teší nás to… máme z toho radosť a pracujeme ako včielky 🙂

Čo robiť keď sa motivácia vytráca?

Máte občas pocit, že Vaša motivácia oslabuje alebo cítite, že mizne v nenávratne? Túžite po ocenení a pochvale? Chcete sa opäť tešiť z práce? Chcete v sebe opäť prebudiť pocit, že je Vaša práca dôležitá? Dávam Vám na zváženie pokúsiť sa poznať a porozumieť tomu, čo aktuálne prežívate a v ďalšom kroku plánovať a zvoliť si stratégiu do budúcnosti.

Pracovná sebareflexia

Prvým tipom je reflektovanie vlastných potrieb a motívov. Pracovná sebareflexia predstavuje pohľad do nášho vnútra, osobnú analýzu pracovného JA. Reflexia môže byť kľúčom k sebapoznaniu a sebauvedomeniu, ktorý Vám pomôže upriamiť pozornosť k vlastným pocitom, myšlienkam, hodnotám či ašpiráciám. Následne môžete byť schopní lepšie sa adaptovať na prácu, život a rôzne situácie v nich. Krátka sebareflexia pracovnej činnosti by mohla vniesť viac svetla k porozumeniu Vášho aktuálneho pracovného nastavenia…

Ponúkam Vám príklad sebareflexie po pracovnom dni… Ak si tak zvolíte, skúste sa spýtať samého/samej seba:

 • Ako som sa dnes počas dňa cítil/a? Ako sa cítim práve teraz?
 • Aké potreby sa mi naplnili?
 • Ktoré potreby som nemal/a naplnené? Čo s tým zajtra urobím?
 • Čo som si uvedomoval/a o sebe počas dnešného pracovného dňa?
 • Čo bolo pre mňa dnes najťažšie? Akú skúsenosť si z toho odnášam?
 • Ako sa teraz postarám o seba?
 • Aký je súlad medzi mojou prácou a hodnotami (súkromie, rodina, vzťahy, zdravie, a iné)?
motivácia

Nemusíte čakať na ocenenie, oceňte sa sami

Keď ste už pátrali v sebe, skúste pokračovať s hľadaním prínosov, ktoré Vám Vaša práca prináša a oceňte sa za všetko, čo sa Vám poradilo. Je úplne v poriadku vnímať sa ako človek, ktorý je jedinečný a, ktorý má v spoločnosti ostatných ľudí svoje nezastupiteľné miesto a svoju hodnotu. S pokojom si udeľte pozitívnu spätnú väzbu.

Ponúkam Vám niekoľko príkladov, pýtajte sa samého/samej seba:

 • Čo som dnes efektívne zvládol/zvládla?
 • Za čo by som sa ocenil/a?
 • Z čoho mám radosť?
 • Čo sa mi podarilo?
 • Za čo som dnes vďačný/á?
 • Ako sa ocením práve teraz?

Komunikácia o vlastných potrebách

Niekedy nás môže podporiť úprimný rozhovor, v ktorom budeme vypočutí a pochopení. Je úplne v poriadku hovoriť o (ne)naplnení vlastných potrieb v pracovnom prostredí. Môžete hovoriť sám so sebou, ale aj s partnerom, priateľom/priateľkou, s blízkymi a požiadať o:

 • vypočutie,
 • rozhovor, radu, názor,
 • pomoc, podporu,
 • pochvalu, ocenenie, povzbudenie.

Pokiaľ ste mapovali svoje potreby a máte pocit, že v pracovnom prostredí nie sú naplnené. Ak sa cítite demotivovaní, esertívne o tom komunikujte priamo v práci (o tom viac niekedy inokedy). Máte právo komunikovať vlastné potreby a pocity, či sú pozitívne alebo negatívne. Pokiaľ komunikácia neprinesie dohodu a očakávanú potrebu zlepšenia, nezúfajte. Možno prišiel čas premýšľať o iných pracovných možnostiach a ponukách… Buďte vďační za každú skúsenosť, ktorá by mohla byť zároveň príležitosťou na nový začiatok.

Rob to, čo miluješ, vtedy to má zmysel…

Cesta k pracovnej motivácii a spokojnosti vedie… od počúvania seba, cez reflektovanie vlastných potrieb až k ich komunikácii. Ak sa tak rozhodnete, hovorte o tom, čo potrebuje, rešpektujte seba…

Z môjho pohľadu naplnenie prichádza pokiaľ pracujete s chuťou, radosťou a milujete to, čo robíme. Harmónia v pracovnej oblasti sa prenáša do celého nášho života a fungovania v ňom.

Pokiaľ pociťujete, že s pracovnou (de)motiváciou potrebujete poradiť, som tu pre Vás…

Pracovnemotivovaná

Lenka

Krásna fotka opäť od Idky, srdečná vďaka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.