lenkahubusova.sk

V poslednej dobe sa „u mňa“ nejako silne komunikovala, a intenzívne riešila, vzťahová problematika. Možno aj preto som motivovala seba samú na príspevok do blogu. O čom bude? O vzťahoch… a o dôležitej ingrediencii, ktorú keď do nich pridáte, budete zaručene spokojnejší… mám na mysli POROZEMENIE…

„Všetky vzťahy môžu fungovať, pokiaľ máme snahu starať sa o ne a venovať im náležitú pozornosť.“

Vzťahy a komunikácia

Vzťahy sú studnicou neopakovateľných skúseností tej najrôznejšej povahy. Prinášajú nám lásku, energiu, príjemné pocity radosti, blízkosti, naplnenia. No niekedy môže byť ich efekt aj opačný (možno preto, aby bola harmónia?). Pociťujeme v nich nepochopenie, odcudzenie, negativitu, hnev a iné. Keď je zrazu tej lásky nejako menej a partneri majú pocit, že niečo nie je v poriadku. Obyčajne aj presne vedia, čo je príčinou a kde sa stala, ako sami hovoria, chyba. Vtedy dostanem príležitosť nahliadnuť…

Komunikácia vs. nekomunikácia

Partneri často dostávajú (dobre mienenú) radu, komunikujte spolu

Mnohí odborníci, nielen z oblasti psychológie, sa vyjadrujú, že základom dobre fungujúceho vzťahu je komunikácia. Možno súhlasíte a možno nie 🙂 Komunikácia je, aj z môjho pohľadu, jednou z významných ingrediencií vo vzťahu, ktorá mu dodáva tú správnu chuť, žiaľ nie je jedinou… Opakovane sa stáva, že ľudia majú snahu komunikovať, len výsledok nie je pomerný energii, ktorú do „toho“ vkladajú. Čo spôsobuje ešte väčšie zranenia partnerov a aj zníženie motivácie niečo s tým urobiť (keď sa mi javí, že to aj tak nefunguje).

  • Čo keď spolu partneri komunikujú a ich komunikácia je vlastne „nekomunikáciou“?
  • Čo keď komunikácia vo vzťahu už nefunguje? Čo ak nie je efektívna?
  • Čo ak je jej výsledkom ešte viac bolesti, utrpenia, negativity či dokonca agresie?
  • Čo ak sa partnerská komunikácia premení na nedorozumenia, nezhody, hádky, konflikty až spory?
  • Čo ak v komunikácii partnerov niečo nie je v poriadku?
porozumenie
porozumenie

Negatívne komunikačné obsahy

Príčinou býva prítomnosť obviňovaní, odsudzovaní, útokov v komunikácii. Obviňovanie, odsudzovanie a útoky sú výsledkom našich vlastných obáv, strachu… našej vlastnej neistoty. Asi Vás nepoteším, ale Váš partner za ne zodpovedný nie je, vznikajú vo Vás/nás… vyvierajú hlboko z nášho vnútra a nevedome (niekedy aj vedome) ovplyvňujú Vaše/naše fungovanie.

  • Zdá sa Vám, že v komunikácii pred sebou vidíme človeka, ktorý je egoistický, nadradený, snaží sa manipulovať, dokázať, že má pravdu, túži vyhrať?
  • Máme pocit, že nám nerozumie, nevníma, nepočúva?

Môže sa stať, že partneri sú síce fyzicky pri sebe, ale zároveň je každý inde. Partner vysvetľuje, objasňuje, argumentuje, hľadá logické riešenia, zatiaľ čo partnerka zdieľa svoje emócie – plače, kričí, popisuje a konfrontuje s priebehom udalosti. Na spôsob ich prejavu a komunikačný obsah pôsobia viaceré faktory. Podstatou je, že každý z nich je inde. Každý je u seba, komunikujú, ale každý osve. Sú to dva monológy, nie dialóg. Absentuje vzájomnosť…

  • Úprimne voči sebe, ako sa v komunikácii prejavujete Vy? Aká/aký ste?
  • Čo v komunikácii očakávate a potrebujete od komunikačného partnera?

Cítite sa dobre pri obvineniach, urážkach, útokoch, znevažovaní, či podceňovaní alebo je Vám komfortnejšie pri rešpekte, prijatí, otvorenosti, pochopení? Verím, že volíte rešpekt a prijatie, ktoré ste schopní dosiahnuť „jednoduchým“ porozumením.

Porozumenie vo vzťahoch

Komunikácia by mala obsahovať, nielen fyzickú prítomnosť (byť na rovnakom mieste), ale aj duševnú prítomnosť (vnímanie komunikačného partnera a dať mu priestor vyjadriť sa). Dôležitou je ochota a snaha dať partnerovi priestor vyjadriť sa, počúvať ho, vypočuť ho.

Láska bez porozumenia nedokáže prežiť. Samotná láska je nesmierne nerozumná, s porozumením môže prežiť dlhý a úžasný život plný spoločnej radosti, mnohých krásnych spoločných chvíľ a skvelých poetických zážitkov.

(Osho)

POROZUMENIE alebo snaha priblížiť sa partnerovi, v sebe skrýva empatické počúvanie (počúvanie srdcom, v snahe pochopiť a porozumieť partnera). Snažte sa vnímať oproti sebe ľudskú bytosť (nie súpera) s vlastnou osobnou históriou a skúsenosťami, ktoré sformovali jej správanie, prejavy, reakcie. Pokiaľ dovolíme partnerovi (aj ostatným), aby sa prejavoval otvorene a bol sám sebou, komunikáciu obohacujete o prijatie a porozumenie.

Ako rozdávať porozumenie

Pokúste sa vynaložiť snahu smerom k porozumeniu a pochopeniu toho, čo váš partner potrebuje

Každý má vlastné potreby (jesť, spať, ísť von, cestovať, zabávať sa, odpočívať, atď.) a potreby nemusia nastať u oboch partnerov v rovnakom čase, preto vzniká nesúlad. Niekto by to pomenoval ako ťažkosť, nezhodu alebo to môže byť príležitosť. Príležitosť, kedy máte možnosť pochopiť, prijať a nechať ho… vtedy vyživujte lásku. Cez porozumenie môžeme pocítiť blízkosť, hlbokú intimitu.

Pokúste sa komunikovať vlastné potreby a dovoľte partnerovi komunikovať tie jeho. Pýtajte sa, ako sa cíti, čo potrebuje. Navzájom si doprajte luxus byť v súlade so sebou. Pokúste sa vnášať do Vášho vzťahu viac porozumenia. Tešte sa z neho, nech má Váš vzťah akúkoľvek formu, podobu, aj keď možno nespĺňa Vaše očakávania, predstavy… Tešte sa z novej skúsenosti, z lásky, zo života…

Pýtate sa, čo ak sa jedného dňa rozídete?

Bude to tak v poriadku, lebo kompetencia v podobe snahy o porozumenie Vám zostane. Bude to dar, ktorý si z lásky navzájom darujete, lebo láska je sloboda… ale o tom niekedy nabudúce 🙂

Ak Vás téma zaujala a chcete sa poradiť o Vašich ťažkostiach, neváhajte ma kontaktovať. Pokiaľ sa tak rozhodnete, premeňte strach na odvahu a skúste to vo vzťahoch niekedy inak, srdcom… Nech je Vaša komunikácia vzájomná, počúvajte sa a trénujte sa v porozumení…

S láskou

Lenka

Dokonalá foto opat od Idky, ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.